Közjegyzői rendelkezések

Közjegyzői rendelkezések melyek érintik a banki hitelszerződéseket is

Információink szerint:

A közjegyzői irodák a torlódások elkerülése érdekében megváltozott ügyfélfogadási időben és rendben, előzetes bejelentkezés alapján fogadják az ügyfeleket.

Kiemelt jelentőséget tulajdonítanak a valóban halaszthatatlan ügyeknek – ez vonatkozik a finanszírozással érintett ügyekre, azaz a banki ügyletekre is. Így továbbra is lehet például a lakás, vagy egyéb hitelekhez kapcsolódó közjegyzői okiratot készíttetni, másolatot hitelesíttetni, aláírási címpéldányt vagy egészségügyi nyilatkozatot tenni.

Bár megváltozott ügyfélfogadási rendben, de továbbra is folyamatosan igénybe vehetők a közjegyzői eljárások a mindenkor érvényben lévő jogszabályi és egészségügyi keretek között – erről a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) és a területi közjegyzői kamarák közösen gondoskodnak.

A kormány a kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel 2020. március 15-étől rendkívüli ítélkezési szünetet rendelt el, amely – ellenkező rendelkezés hiányában – minden közjegyzői eljárásra, így a havonta több tízezer ügyfelet érintő fizetési meghagyásos, valamint a hagyatéki eljárásra is vonatkozik.