kihez fordulhat pénzügyi kérelmével

Kihez érdemes fordulnia pénzügyi panaszával, fogyasztói kérelmével?

Nem tudja kihez érdemes fordulnia fogyasztói kérelmével, panaszával és jogi vita esetén? Táblázatunk segít Önnek!

Kihez fordulhat? Pénzügyi szervezet MNB PBT Bíróság
Ki fordulhat? Ügyfél* Fogyasztó** Fogyasztó** Ügyfél*
Mivel fordulhat? Panasz Fogyasztói kérelem Kérelem Kereset
Hogyan fordulhat? Szóban vagy írásban Írásban (postai úton vagy elektronikusan ügyfélkapun keresztül) Írásban (postai úton vagy elektronikusan ügyfélkapun keresztül) Írásban
Milyen esetekben? Minden esetben a szolgáltatóhoz kell fordulni először. Jogszabálysértés esetén, amennyiben a szolgáltatóval nem sikerült a jogvitát megoldani. Szerződéssel kapcsolatos egyedi jogviták esetén, amennyiben a szolgáltatóval nem sikerült a jogvitát megoldani. Bármely szerződéses jogvita esetén
Példák Bármely fogyasztói jogvita esetén lehet a szolgáltatóhoz fordulni. Felügyelet járhat el, amennyiben Ön nem kapott – éves elszámolást; – előzetes tájékoztatást a kamatemelésről; – tájékoztatást a KHR-ről; – törlesztési táblázatot; – tájékoztatást a biztosítási szerződés létrejöttéről; – díjfizetési felszólítást vagy törlésértesítőt, vagy – megtévesztő tájékoztatást kapott. Pénzügyi Békéltető Testület járhat el, ha például a pénzügyi szolgáltató – idő előtt felmondta az Ön szerződését; – nem tájékoztatta Önt arról, hogy fel fogja mondani a szerződést; – olyan többletköltséget számolt fel az Ön terhére, amelyet a szerződés, az általános szerződési feltételek, a hirdetmény vagy a kondíciós lista nem tett számára lehetővé; – szerződésszegése Önnek kárt okozott vagy; – a biztosítási esemény bekövetkezését vitatja. Kizárólag bíróság járhat el – a bíztatási kárral, – felelősségbiztosítással összefüggő kártérítési igényekkel, vagy – a KHR-be kerülés jogalapjával összefüggő polgári jogi kérdésekben.
Formanyomtatványok Fogyasztói panasz űrlap (word) Fogyasztói panasz űrlap (pdf) Fogyasztói kérelem az MNB-hez (word) Fogyasztói kérelem az MNB-hez (pdf) felugyelet.mnb.hu/pbt www.birosag.hu
Válaszadási/döntési határidő 30 nap 3 hónap, amely egy alkalommal 30 nappal meghosszabbítható 90 nap, amely egy alkalommal 30 nappal meghosszabbítható Vonatkozó jogszabályi rendelkezések szerint
Példák további jogorvoslati lehetőségek hiányára További jogorvoslatra nincs lehetőség, különösen, ha az ügyfél: a) a pénzügyi szolgáltató munkatársának, közvetítőjének udvariatlan magatartását kifogásolja, munkajogi következményekre tesz javaslatot, b) a pénzügyi szolgáltató munkaszervezési gyakorlatát kifogásolja (pl.várakozási idő), c) méltányossági kérelmet nyújt be a pénzügyi szolgáltatónak, d) szerződés meg nem kötését (pl.hitelnyújtás elutasítását) kifogásolja, e) jogerősen lezárt ügy pénzügyi szolgáltató általi felülvizsgálatát kéri.
 *Ügyfél: minden természetes vagy jogi személy, aki a pénzügyi szolgáltatóval szerződéses vagy tagsági jogviszonyban áll. **Fogyasztó: az önálló foglalkozásán vagy tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (magánszemély).