bizonytalan nyugdíj

Tegyen a bizonytalan nyugdíj ellen, gondoskodjon jövőjéről!

Mi a folyamatosan bizonytalan nyugdíj oka? A jelenlegi népességadatok nem festenek túl fényes jövőt a jövő nyugdíjasainak. A társadalom öregszik, folyamatosan csökken a születési szám, ellenben egyre többen mennek nyugdíjba. Ez azt jelenti, hogy majd nem lesz, aki eltartsa a most középkorúakat. Elolvasom

Személyi kölcsön vagy hitelkártya? Segítünk a döntés meghozatalában!

Személyi kölcsön vagy hitelkártya? Segítünk a döntés meghozatalában!

Fejtörést okoz, hogy személyi kölcsön vagy hitelkártya mellett döntsön? Bejegyzésünkből megtudhatja, melyik lehetőségnek mik az előnyei és így egyszerűbb lesz a döntéshozatal. Elolvasom

otthonfelújítási program 2021

Otthonfelújítási program 2021

Otthonfelújítási program

 

A 2020.09.25-én kelt Rendeletben is megjelentek a várva várt lakásfelújítási támogatás részletei.

Az otthonfelújítási program 2021 célja a gyermeket váró vagy nevelő családok lakhatási körülményeinek javítása, a hazai lakások megújulása és az építőipari szektor fehérítése is.

Ehhez az állam a költségvetésből három millió forint vissza nem térítendő támogatást tesz elérhetővé.

A támogatás összege a számlával igazolt felújítási költségek 50%-a, de legfeljebb 3 000 000 forint.

A támogatást a legalább egy gyermeket váró vagy nevelő igénylő – azonos lakóhellyel rendelkező házastársak vagy élettársak közösen, együttes igénylőként – igényelheti.

 

Ez a rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

Így a korábbi számlák nem számolhatók el.

 

Fogalmak:

Gyermek: 25 év alatti vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeke után vagy gyermeket vár: magzata 12 hetétől igényelhető.

Igénylő: Magyar állampolgár vagy 3 hónapot meghaladó tartózkodási joggal rendelkező személy

Lakás: Magyarország területén fekvő, az ingatlan-nyilvántartásban lakás vagy lakóház fő rendeltetés szerinti jelleggel nyilvántartott ingatlan, valamint tanya, vagy birtokközpont jogi jelleggel nyilvántartott ingatlan lakáscélú épületei.

 

Feltételek:

 • Legalább 1 éves Tb jogviszony – maximum 30 nap megszakítással- melyről büntetőjogi felelőssége mellett, a Társadalombiztosítási Azonosító Jele megadásával teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik a hitelfelvevő
 • A támogatást a legalább egy gyermeket váró vagy nevelő igénylő – azonos lakóhellyel rendelkező házastársak vagy élettársak közösen, együttes igénylőként – igényelheti.
 • Az igénylő, illetve kiskorú gyermeke – együttes igénylés esetén az igénylők együtt, vagy kiskorú gyermekeik a támogatással érintett lakásban együttesen legalább 50%-os mértékű, az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett tulajdoni hányaddal rendelkeznek
 • Amennyiben a szülők lakóhelye nem azonos, a (2) bekezdés szerinti feltételnek is megfelelő
 1. a) azon szülő jogosult a támogatási összegre, akinél az összes közös gyermek lakóhelye van, vagy
 2. b) mindkét szülő a támogatási összeg 50%-os mértékére jogosult, amennyiben külön-külön mindkettejük lakóhelye megegyezik legalább az egyik gyermekük lakóhelyével. Ebben az esetben a másik szülő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban lemond majd a támogatás saját nevében történő igényléséről
 • Az igénylő – együttes igénylés esetén mindkét fél –, valamint a támogatásra való jogosultságnál figyelembe vett valamennyi kiskorú gyermeke a támogatással érintett lakásban legalább egy éve lakóhellyel rendelkezik
 • DE ezt a feltételt nem kell alkalmazni  a) magzat és az egy évnél nem régebben született gyermek esetén, vagy b) ha a támogatással érintett lakás tulajdonjogának megszerzésére a támogatási kérelem benyújtását megelőző évben került sor
  • az igénylőnek – együttes igénylés esetén mindkét félnek – az állami adóhatóságnál nincs

            nyilvántartott köztartozása

  • Korábban már támogatással érintett lakásra támogatás nem igényelhető (CSOK, Szocpol),  kivéve, ha a korábbi igénylő az igénylése időpontjában meglévő tulajdoni hányadát teljes mértékben elidegenítette; ebben az esetben a korábban már támogatással érintett lakásra újabb igénylő részéről  ismételten igényelhető  támogatás, ha az újabb igénylő a korábbi igénylőnek nem hozzátartozója!

   

  Támogatható építési tevékenységek az otthonfelújítási programban

   

   A otthonfelújítási támogatás a következő építési tevékenységekhez igényelhető:

  1. a) víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése vagy cseréje,
  2. b) fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,
  3. c) fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,
  4. d) az épület szigetelése, ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,
  5. e) a külső nyílászáró cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése vagy cseréje, párkányok, küszöbök cseréje vagy felújítása,

  f ) tető cseréje, felújítása, szigetelése,

  1. g) égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése,
  2. h) klímaberendezés beépítése, cseréje,
  3. i) napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje,
  4. j) belső tér felújítása, ideértve
  5. ja) a lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat cseréjét, felújítását festését, tapétázását,
  1. jb) a galériaépítést,
  2. jc) a belső lépcső kialakítását és cseréjét,
  3. jd) a szaniterek beépítését vagy cseréjét,
  4. je) a villanykapcsolók és -dugaljak kialakítását és cseréjét,

  jf ) a belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök beépítését, cseréjét vagy felújítását,

  1. k) a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség (így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása,
  2. l) kerítés építése,
  3. m) gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása,
  4. n) terasz, loggia, erkély, előtető építése,
  5. o) térburkolat készítése, cseréje,
  6. p) télikert kialakítása,
  7. q) – amennyiben az igénylő vagy gyermeke mozgáskorlátozott személynek minősül – a 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet 9. § (10) bekezdésében meghatározott akadálymentesítési munkák,
  8. r) alapozási szerkezet megerősítése, valamint
  9. s) beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje.

   

  Számlára vonatkozó feltételek az otthonfelújítási program esetén:

   

  Az építési tevékenységek teljesítését igazoló számlaként

  1. a) az igénylő – együttes igénylés esetén az igénylők egyike – saját nevére szóló,
  2. b) az általános forgalmi adóról szóló törvény hatálya alá tartozó termékértékesítésről, illetve szolgáltatásnyújtásról kiállított, és
  3. c) a felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatok tekintetében egy vagy több, a vállalkozási szerződés vagy szerződések szerinti vállalkozó által kiállított olyan számla fogadható el, amelyről a vállalkozó az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 10. számú melléklet 1. pontja szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítette.

  (2) A támogatás az 5%-os általános forgalmi adó mértékkel kiállított számla vonatkozásában nem vehető igénybe.

  (3) A támogatás összegében az anyagköltség, illetve a vállalkozói díj 50-50%-os arányban szerepelhet.

  (4) A felújítással kapcsolatos tervezési, építési, szerelési munkálatokat végző vállalkozó által kiállított számla csak akkor fogadható el, ha a vállalkozó az igénylőnek nem közeli hozzátartozója vagy élettársa, vagy gazdálkodó szervezet esetében az igénylő vagy az igénylő közeli hozzátartozója vagy élettársa annak nem tagja, munkavállalója vagy vezető tisztségviselője. Együttes igénylés esetén e bekezdés rendelkezéseit mindkét igénylőnek teljesíteni kell.

  (5) Nem fogadható el az olyan számla, amelyet az igénylő a felújítással érintett lakás vonatkozásában a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről  (CSOK)  szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 6. § c) pontja alapján használt lakás vásárlásához és korszerűsítéséhez vagy korszerűsítéséhez és bővítéséhez vagy meglévő lakás korszerűsítéséhez, illetve korszerűsítéséhez és bővítéséhez igénybe vett családi otthonteremtési kedvezmény kapcsán már elszámolt.

  A feltétel fennállását a Magyar Államkincstár a lakáscélú támogatások kapcsán elszámolt számlák ellenőrzésére szolgáló elektronikus rendszerből történő lekérdezéssel ellenőrzi.

   

  Otthonfelújítási program igénylése

  Az otthonfelújítási támogatás iránti kérelem a Kincstár által rendszeresített formanyomtatványon,

  1. a) – az igénylő, együttes igénylés esetén az igénylők egyike elektronikus azonosítását követően – a Kincstár által üzemeltetett elektronikus felületen,
  2. b) postai úton vagy
  3. c) személyesen a kormányablaknál nyújtható be.

   

   

  Lakáshitelek, felújítási hitelek igényelhetők a Bankárnet Kft tanácsadóinál.

  Keressen minket bizalommal, hogy közösen tervezzük álmai otthonát!

   

  További állami támogatásokat helyettesítő programokról is érdeklődjön nálunk.

   

   

  Forrás:

  Magyar Közlöny 259. szám

  2020.11.25.

  518/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet A gyermeket nevelő családok otthonfelújítási támogatásáról 8286

  A hitelkiváltás feltételei, előnye és célja

  Állami támogatások összesítő 2020-2021

  Melyek az új állami támogatások 2021-ben?

  2021-ben sok új típusú és nagy összegű támogatás lép életbe a meglévőek mellett.

  • Új otthon program, Zöld lakáshitel
  • Otthonfelújítási program
  • CSOK-os ingatlan illetékmentessége
  • 5%-os ÁFA
  • 5%-os ÁFA visszaigénylése

  Ezek a támogatások eltérő típusúak és igen összetettek, de legegyszerűbben úgy lehet megérteni, ha 3 fő típusra bontjuk őket.

  Az első típusnál szabadon felhasználható kamatmentes hitelt kaphatunk későbbi tőke elengedéssel a gyermekek számától függően: babaváró hitel. A második típusnál az ingatlan célokhoz pénzbeli támogatást, azaz “ingyen pénzt” biztosít az állam vissza nem térítendő támogatás: CSOK, vagy csökkentett adók formájában (5%-os ÁFA és illeték mentesség). Míg a harmadik típusnál a lakáshitelek kamataihoz kaphatunk segítséget kamattámogatás formájában. 3% kamattal rendelkező Otthonteremtési hitelek, azaz CSOK hitelek és a 2021. év slágere lehet a fix kamatozású Zöld Otthon Program.   

   

  Szabadon bármilyen célra felhasználható állami támogatás:

  Babaváró hitel: 2019.07.01-től igényelhető. A hitelszerződést 2022 december 31-ig lehet megkötni. Hosszabbítása lehetséges. A babaváró támogatás maximum 10 millió ft szabadon felhasználható támogatott hitel, ami ingatlan fedezet nélkül és kamatmentesen igényelhető későbbi tőkeelengedéssel a később születendő gyermekek száma alapján. Az akár 10 millió ft vissza nem térítendő támogatás is elérhető, ami jövedelem és feltétel függő.   

   

  Melyek az új állami támogatások 2021-ben?

  • Zöld otthon program, Fix kamatozású lakáshitel
  • Otthonfelújítási program
  • CSOK-os ingatlan illetékmentessége
  • 5%-os ÁFA
  • 5%-os ÁFA visszaigénylése
  •  Zöld Otthon program, azaz fix kamatos lakáshitel: a támogatás egy kamatmentes lakáshitelt jelent, ami jelzálog alapú, és azok lesznek rá jogosultak, akik új építésű ingatlant vásárolnak vagy építenek. A majdani ingatlannak energiatakarékosnak kell lenni. A maximális futamideje 20 év.
  • Otthonfelújítási program: 2021.01.01 után igényelhető egy új állami támogatás a meglévő ingatlanokhoz. Az Otthonfelújítási támogatás keretein belül a felújítási költségek felét, de maximálisan 3 millió forintot visszaad az állam. Jól kombinálható meglévő lakáskasszával, sőt a használt ingatlan vásárlók esetében is nagy segítséget nyújt a kötelező felújítási munkálatok megfinanszírozásában.
  • CSOK-os ingatlanvásárlás illetékmentessége: 2021. 01.01-től a CSOK-kal vásárolt új építésű és használt ingatlanok illetékmentesek lesznek. Azaz, aki ingatlant vásárol nem kell megfizetnie a 4%-os illetéket.
  • CSOK, mint Családok Otthonteremtési Kedvezménye: Itt 600.000 és 10.000.000 Forint közötti vissza nem térítendő pénzbeli támogatást, azaz “ingyen pénzt” adnak kötött feltételekkel ingatlan vásárlás, építés esetén, akár új akár használt lakás, családi házra is. A banki hitelfelvételnél ez a tétel legtöbbször önrésznek minősül. Függ a gyermekek számától és azok korától, a lakás méretétől és gyermekvállalásnál a szülők életkorától.
  • 2021. 01.01-től újra 5% az ÁFÁ-ja az újépítésű ingatlanoknak. Az eladó/ kivitelező a nettó árra 5%-os ÁFÁ-t számol a 27% helyett, amivel jelentősen csökken a bruttó ár, azaz a tényleges vételár. Lakások max 150 nm, kertes családi házaknál max 300 nm-ig!
  • 2021.01.01-től az 5 százalékos lakás ÁFA vissza is igénylehető, amennyiben a család az új építésű otthonát CSOK támogatás segítségével vásárolja meg.
  • ÁFA visszaigénylése:  A preferált településlistán szereplő új ingatlanok építésére és használt ingatlanok korszerűsítésére vagy bővítésére adó visszatérítési támogatás igényelhető 2022. június 30-ig.

   

   Maradnak a lakásvásárlási hitelek kamattámogatása: Otthonteremtési Kamattámogatás (röv. OTK) és CSOK hitelek a családvédelmi terv keretein belül.

   

  Lakáshitelek, felújítási hitelek, építkezési hitelek, CSOK, támogatások igényelhetők a Bankárnet Kft. tanácsadóinál.

  Keressen minket bizalommal, hogy közösen megtervezzük jövőjét!   

   

  Növekedési hitelprogram vállalkozásoknak

  Növekedési hitelprogram vállalkozásoknak

  Mentőöv vagy akár új növekedési lehetőségek a vállalkozásoknak!

  járványügyi vészhelyzet alatt számtalan mikro-, kis-és középvállalkozás került bajba. A túléléshez pedig jelen helyzetben minden segítségre szükség van. De vajon milyen lehetőségek, konstrukciók állnak most a bajba jutott Kkv-szektor számára?

  Az egészség a legfontosabb, ezt már mindannyian megtanultuk az elmúlt hetekben, csak egészség legyen a többit megvesszük -tartja a mondás is.

  Csakhogy a jelenlegi vészhelyzetben sokak számára az is kérdésessé vált, hogy vajon miből vesszük majd meg azt a bizonyos többit? Mi lesz a munkánkkal, a megélhetésünkkel, a vállalkozásunkkal? Lesz-e még továbbra is bevételünk? Megmarad-e a cégünk, fenntartható továbbra is a vállalkozásunk, meg tudjuk-e fizetni az alkalmazottainkat, végre tudjuk-e hajtani a tervezett beruházásokat, lesz-e keretünk az időközben szükségessé vált átszervezésekhez, módosításokhoz, profilváltásokhoz?

  Rendkívüli mértékben felértékelődik a cégek likviditási helyzete, válságtűrő képessége, és ennek megfelelően a jövőbeni hitelfelvételi stratégia optimális kialakítása a hazai vállalatoknál. A jelenlegi vészhelyzetben sokakat foglalkoztatnak ilyen és hasonló kérdések, a megfelelő válaszok megtalálásához, pedig jól jöhet a segítség, akár egy kedvező hitel formájában.

  De melyiket válasszam?

  Bár világunk és mozgásterünk meglehetősen beszűkült, ám ez nem jelenti azt, hogy a pénzügyek terén is kevesebb lehetőségünk lenne. Az üzletemberek és befektetők nagy része világszerte azt hangoztatja, hogy krízishelyzetben egyetlen kiút létezik: ha előre menekülünk, vagyis talpon maradunk és ha belefér még fejleszteni is megpróbálunk. Persze, könnyű ezt mondani és nyilván az üzleti élet nagy moguljainak egészen más fajta eszközpaletta áll rendelkezésükre, ahhoz hogy valahogy kievezzenek a zavarosból, mint mondjuk egy hazai kézműves pékségnek.

  A jó hír viszont, hogy a bankszféra jelen helyzetben több olyan terméket is piacra dobott, melyek akár még mentőövként is szolgálhatnak a kisebb-nagyobb vállalkozások számára. Ilyen többek között az MNB NHP Hajrá! Program, az MFB Krízis hitele vagy a Széchenyi Kártya Program kis-és középvállalkozásokat megsegítő rendkívüli céges feltételei.

  „Alapvetően mindhárom hitelkonstrukció ugyanannak a vállalkozói szférának szól, nagyjából azonos feltételekkel – mondja Terbe Ernő a Bankárnet Kft Független Pénzügyi Tanácsadó cég szenior tanácsadója.

  Ám ahhoz, hogy a cégeknek sikerüljön a számukra legkedvezőbb lehetőséget kiválasztani, nem árt egy kis segítség, sok múlhat ugyanis az apró részleteken, melyek felett hajlamosak vagyunk elsiklani, főleg ha sürget minket az idő. Ám mindenkinek azt tanácsolom, hogy szánjon elegendő időt a különböző konstrukciók átnézésére, összehasonlítására, s ha szükséges kérjen ehhez szakszerű segítséget is, hiszen végeredményben bármilyen kedvező feltételűek is ezek a hitelek az évek során vissza kell őket fizetni, még hozzá kamatostól.

  A jelenlegi Kkv szektor átlagos hitelkamata 3 % feletti szinten van, ezért a hitelkiváltást is, mint alternatívát érdemes megvizsgálni. Hosszútávon pedig egyáltalán nem mindegy, hogy mennyi törlesztő részletet kell fizetnünk havonta vagy negyedévente, az eltérések akár több tízezer vagy százezer forintunkba is kerülhetnek.”

  MNB Növekedési Hitelprogram Hajrá!

  A mikro-kis és középvállalkozások számára kifejlesztett Növekedési Hitelprogram (NHP) több felmerülő problémára is megoldást nyújthat. Az NHP hitelkonstrukció nem új keletű, a  Magyar Nemzeti Bank (MNB) a monetáris politikai eszköztár elemeként 2013. június 1-jén indította el a Növekedési Hitelprogramot, a mikro-, kis-és középvállalkozások hitelezésében megjelenő zavarok enyhítésére, a pénzügyi stabilitás megerősítése.

   

   

  A cégek osztályozása
  Megnevezés Létszám Éves árbevétel
  Mikro 10 főnél kevesebb Legfeljebb 2 millió euró
  Kis 50 főnél kevesebb Legfeljebb 10 millió euró
  Közép 250 főnél kevesebb Legfeljebb 50 millió euró
  Forrás: 2004. évi XXXIV. törvény

   

  A koronavírus okozta gazdasági korlátozások és az ezekből adódó veszteségek azonban új helyzet elé állították az országot, így a vállalkozásokat segítő segítségeket is újra kellett gondolni. Ennek eredményeképpen született meg az NHP Hajrá! elnevezésű konstrukció, mely most még kedvezőbb feltételek mellett teszi lehetővé a kkv-szektor számára, hogy hitelhez jusson.

  Egészen leegyszerűsítve a folyamat a következő: a jegybank mintegy 1500 milliárd forint összegű  hitelkeretet biztosít, melyet a programban részt vevő kereskedelmi bankoknál igényelhetnek a vállalkozók. Elősegítve ezáltal a koronavírus gazdasági hatásainak átvészelését, a kkv-k túlélését vagy akár további növekedését. A kamat mértékét legfeljebb 2,5 százalékos fix kamatban állapították meg, az összeghatár pedig 1 Millió Ft és 20 Milliárd forint között mozog.

  A futamidő hosszúságát tekintve 3-20 év közötti futamidőből lehet választani, a rendkívüli helyzetre való tekintettel pedig, az elbírálások és folyósítások ideje is felgyorsult, a bankok a 300 millió forint  alatti hitelösszegeknél 2 hetes átfutási időt ígérnek, teljes beadott hitelkérelmi dokumentáció esetén.

  Az NHP Hajrá! Hitelhez a programban résztvevő kereskedelmi bankok által lehet hozzájutni, de ahhoz, hogy a számunkra legmegfelelőbb konstrukciót megtaláljuk, érdemes egy független hiteltanácsadó véleményét kérni vagy akár külső segítséget is igénybe venni, mivel minden bank más és más feltételekkel nyújtja az igényelt hitelösszeget.

  Az is lényeges kérdés, hogy kik és pontosan milyen célra vehetik fel ezt a kedvező hitelformát. A legalább egy lezárt pénzügyi évvel rendelkező, hazai székhelyű vállalkozások jogosultak a hitel felvételére, ennek ellenére egyedi esetek előfordulhatnak.  Lényeges, hogy az igénylő pontosan mire is szeretné fordítani az igényelt pénzt, szaknyelven szólva, mi a hitel pontos célja. Az NHP Hajrá! mint Növekedési Hitelprogram Hajrá! konstrukció ezen a téren is széles palettával áll rendelkezésre. A korábbi vállalkozói hitelekhez mérten sokkal rugalmasabbak a kereskedelmi bankok is az elbírálásnál. A kért összeg hitelcéljai a következőek lehetnek: felhasználható új és használt tárgyi eszközök beszerzésére, a vállalkozás korszerűsítésére, fejlesztésére, a munkabérek finanszírozására, meglévő hitelek kiváltására, forgóeszköz finanszírozására, cégvásárlás finanszírozására.

   

  MNB NHP Hajrá 2,5 % 10 M HUF 10 évre Induló törlesztőrészlet: 104.456 Ft
  MNB NHP Hajrá 2,5 % 10 M HUF 20 évre Induló törlesztőrészlet:   62.789 Ft
  forrás:www.hiteltanacs.hu

   

  MFB Krízis Hitel

  A Program kidolgozásával az MFB bank célja, hogy a COVID-19 krízishelyzetből fakadó gazdasági hatásokat, veszteségeket csökkentse. Ez a hitelfajta a Magyar Nemzeti Bank Növekedési Hitelprogramjának forrásaira épül, melyet kamattámogatás és állami készfizető kezességvállalás egészít ki, így árazásával a válságkezelés kiemelkedően hatékony eszköze lehet a mikro- és kisvállalkozások között.

  A vállalkozások kedvező 2,5%-os ügyfélkamat és 0,1 %-os garancia díj mellett vehetik fel a hitelt minimum 1 millió, maximum 150 millió forint összegben. Vagyis eddig a feltételek nagyjából megegyeznek az NHP Hajrá! Konstrukcióval. Azaz ez a refinanszírozási program azoknak nyújthat segítséget, akiknek finanszírozási igényét a kereskedelmi hitelintézetek valamely oknál fogva (pl. magasabb kockázati profil, nem megfelelő vagy elegendő pénzügyi múlttal rendelkeznek) nem tudják kielégíteni, s ennek eredményeként egyáltalán nem- vagy lényegesen kedvezőtlenebb feltételekkel juthatnak csak hozzá a versenyképességük fenntartását-, folyamatos fejlődésük biztosítását szolgáló, illetve beruházásaikat finanszírozó külső forrásokhoz.

   

  Az MFB által rendelkezésre álló összeg itt 180 milliárd forint, ügyfelenként és ügyletenként 1 és 150 millió forintnyi összeg igényelhető beruházásra, forgóeszközök beszerzésére vagy más beruházást kiváltó hitelre. A kamatozás szintén fix marad az egész futamidő alatt, mely legfeljebb 10 év lehet min 10 %-os önrésszel, s eltérőek a hitelfeltételek is a finanszírozás típusának függvényében.

  MFB Krízis hitel elérhető várhatóan 2020. május végétől: Pénzügyi Közvetítő Vállalkozások által, listájuk az MFB Bank honlapján lesz elérhető.

   

  MFB Krízis Hitel 2,6 % 10 M HUF 10 évre Induló törlesztőrészlet: 105.301 Ft
  forrás:www.hiteltanacs.hu

  forrás:www.hiteltanacs.hu

   

  Új Széchenyi Kártya Hitel Indul, amely állami kamattámogatást és kezelési költség támogatást is tartalmaz.

  Ez a lehetőség a Magyar Gazdasági Akcióterv részeként került meghatározásra, a koronavírus világjárvány negatív gazdasági hatásainak mérséklése érdekében a hazai mikro-, kis- és középvállalkozások likviditási nehézségeinek enyhítése, valamint beruházásaik megvalósítása érdekében 2020. május 15-től a Széchenyi Kártya Program Keretében.

  Talán ez az egyik legösszetettebb konstrukció, mely első ránézésre talán kicsit bonyolultnak is tűnhet, hiszen eleve többféle hitel közül lehet választani, melyek ráadásul más és más elnevezés alatt futnak s a feltételeik is különbözőek. Ide tartozik a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Plusz, Széchenyi Munkahelymegtartó Hitel, Széchenyi Likviditási Hitel és a Széchenyi Beruházási Hitel Plusz is. A kamatok is változóak és a kormány által meghatározottak.

  A Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Plusz és a Széchenyi Munkahelymegtartó Hitel hitelkamata  0,1 %,  A kiemelt ágazatokban akár 18 havi, de minden ágazatban legalább 9 havi munkabér fedezetét biztosíthatja a Széchenyi munkahelymegtartó hitel, amely mellé szabad felhasználású folyószámlahitelt is igényelhetnek a mikro-, kis- és közepes vállalkozások. Futamideje 2 év, hitelösszeg maximuma 750 millió forint.

  A Széchenyi Likviditási Hitel ( forgóeszközhitel ) futamideje maximum 3 év, hitelösszege maximum 250 millió forint és nettó kamata 0,2 % lehet, A szabad felhasználású hitelt számla nélküli finanszírozással többek között forgóeszköz beszerzésre, egyéb igénybe vett szolgáltatásra, és akár hitelkiváltásra igényelhetik a vállalkozások, ismertette György László.

  A Széchenyi Beruházási Hitel Plusz beruházási hitelcélokra, forgóeszköz beszerzés finanszírozására , tárgyi eszköz beszerzésre, üzletrész vásárlásra vagy akár hitelkiváltásra is felhasználható. A beruházási hitel futamideje átmeneti jogcímen maximum 6 év, csekély összegű támogatásként nyújtva maximum 10 év. A hitelösszeg maximum 1 milliárd forint a nettó hitelkamata 0,5 %. Ezek a hitelek szintén a programban résztvevő hitelintézeteknél igényelhetőek, ám legyünk őszinték: már első ránézésre is komplikáltnak tűnnek. Összetettségük végett érdemes pénzügyi segítőhöz fordulnunk mielőtt nekivágunk.

   

  mfb technlógiai korszerűsítés

  MFB Technológiai Korszerűsítés Célú Hitelprogram

  2020 június 12-étől már elérhető az újabb uniós alapú hitelkonstrukció, az MFB technológiai korszerűsítés célú hitelprogram, mely kifejezetten a mikor-kis- és középvállalkozások részre jött létre. Ez az eddigi legkedvezőbb feltételek mellett igényelhető hitelfajta, mivel nulla százalékos kamattal jött létre és most induló vállalkozások részére is elérhető.

  A KKV Technológia Hitelprogramot azért hozta létre a kormány, hogy a vállalkozások fejlesztési igényeit maximálisan kiszolgálják. Ezzel a termékmódosítással tulajdonképpen egy új hitelcél is bevezetésre került a veszélyhelyzet gazdasági hatásainak enyhítésére vonatkozóan, segítségével ugyanis támogathatóvá válik a készletbeszerzés, illetve a működési költségek finanszírozása is. A keretösszeg mintegy 137 milliárd forinttal indul, melynek felét beruházási célra, másik felét pedig likvidítás és működés finanszírozására lehet lehívni. Vagyis ideális lehet mindazok számára, akik korszerűsíteni szeretnének, eszközbeszerzésen gondolkodnak, esetleg most indítják be vállalkozásukat. A feltételeket elsősorban az határozza meg, hogy milyen célból igényli adott vállalkozás a hitelt.

  Előnyök, ha a hitelcél beruházás:

   

  • eszközbeszerzésre vehető fel,
  • hívószava a technológiai korszerűsítés,
  • felvehető összeg minimum 1 millió – maximum 150 millió Forint.,
  • kezdő vállalkozások is felvehetik (megkülönböztető előny más hitelekhez képest) maximum 25 millió forintig,
  • 10%-os saját forrás legalább szükséges hozzá
  • a teljes KKV szektor által igénybe vehető,
  • szállítói finanszírozás itt is elérhető,
  • rendelkezésre tartási idő 9 hónap,
  • türelmi idő 3 hónap,
  • 0% kamat
  • ennél a hitelnél nem a bővítés, hanem a korszerűsítés a fő cél.

  Előnyök, ha a hitelcél likvidítás, működés finanszírozás:

  • készletbeszerzésre és működési költségek finanszírozására vehető fel,
  • hívószava a likviditás biztosítása,
  • felvehető összeg minimum 1 millió – maximum 300 millió Ft,
  • 25 millió Ft hitelösszegig elégséges a többségi tulajdonosok készfizető kezessége biztosítékként,
  • legalább 2 teljes lezárt pénzügyi évvel rendelkező vállalkozások vehetik fel,
  • saját forrás mértéke 0%,
  • teljes KKV szektor által igénybe vehető,
  • a kölcsön összegének akár 100%-a előlegként felvehető,
  • rendelkezésre tartási idő 12 hónap,
  • türelmi idő 12 hónap,
  • 0% kamat
  • a hitel fő célja a likvid működés zavartalan biztosítása.

  Kétféle cél, kétféle konstrukció

  Első esetben tehát a mikro-, kis- és középvállalkozások technológiai korszerűsítése, illetve a korszerű termék- és szolgáltatásfejlesztési képességek megteremtése, bővítések támogatása, egyedi célkitűzések megvalósítása fejlesztése a cél. Második esetben pedig az, hogy a mikro-, kis- és középvállalkozások likvid működésének zavartalan biztosításához szükséges készlet beszerzések, illetve működési költségek finanszírozása megoldott legyen. Mindkét hitelcél esetén az MFB technológiai korszerűsítés célú hitelprogram keretében támogatásra jogosultak lehetnek a devizabelföldinek minősülő, Magyarország területén székhellyel, illetve az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarország területén fiókteleppel rendelkező, gazdaságilag potenciálisan életképes, azonban finanszírozási forrásokhoz nem, vagy nem megfelelő mértékében hozzájutó mikro-, kis- és középvállalkozások. Első esetben az igényelhető hitelösszeg nem haladhatja meg a hitelkérelem benyújtását megelőző lezárt pénzügyi év üzemi eredményének tizenötszörösét, több kérelem benyújtása esetén együttesen értendő.

  Az MFB technológiai korszerűsítés célú hitelprogramban kezdő, illetve KATA adózású vállalkozások által igényelhető hitel, illetve több kérelem benyújtása esetén a hitelek együttes összege maximum 25 millió HUF lehet. Második esetben pedig csak egyetlen pénzügyi kritériumnak kell megfelelni: Az igényelt kölcsön összege nem haladhatja meg a végső kedvezményezett utolsó 2 teljes lezárt üzleti év árbevétel átlagának 25%-át. Mindkét cél esetében az úgynevezett MFB Pontokon lehet az igénylést benyújtani.

  Amit, az MFB Pontokról tudni kell

  A Magyar Fejlesztési Bank (MFB) a 2014-2020-as finanszírozási ciklusban elérhető, európai uniós forrású visszatérítendő pénzügyi eszközök, azaz hitelként működő visszatérítendő támogatások közvetítésére létrehozta az MFB Pontok hálózatát. A 642 Pontból álló, országosan elérhető hálózat célja, hogy a vállalkozások és magánszemélyek a lehető legszélesebb körben, könnyen elérhető módon, gyorsan és minden eddiginél olcsóbban juthassanak forráshoz. A hitel -és vissza nem térítendő forrással kombinált hiteltermékek csaknem 800 milliárd forintos keretösszegének értékesítésére az (MFB) hitelintézeti partnereket keresett, melyeket két közbeszerzési eljárás keretében választott ki. Az MFB Pontokon elérhető hitel-és vissza nem térítendő forrással kombinált hiteltermékek öt tematikus területet érintenek: a kutatás, a technológiai fejlesztés és az innováció megerősítését; a mikro-, kis- és középvállalkozások versenyképességének fokozását; a foglalkoztatást és a munkavállalói mobilitás ösztönzését; az infokommunikációs technológiához való hozzáférés elősegítését és e-technológiák használatának, minőségének fokozását; valamint az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra való áttérést minden ágazatban. Az önhöz legközelebb eső MFB Pontot itt tudja elérni: https://www.mfb.hu/mfb-pont/mfb-pont-kereso

  Forduljon hozzánk,  segítünk megtalálni az Ön számára minden szempontból kedvező  pénzintézetet.

  A hitelkiváltás feltételei, előnye és célja

  Fizetési moratórium: A legfontosabb tudnivalók!

  A bankok a 2020. március 19-én a Kormány 47/2020. (III. 18.) sz. rendelete értelmében életbe léptették a fizetési moratóriumot az alábbiak szerint. Elolvasom

  Azonnali pénzügyi segítség

  Azonnali pénzügyi segítség a jelenlegi helyzetben

  Ahogy a hírekben láthatjuk a koronavírus terjedése akár hónapokig, nyár végéig is eltarthat. De akadhatnak egyéb váratlan események, rosszabb gazdasági környezet is.

  Cégünk 2005 óta segíti ügyfeleit hitelfelvételben, hitel és állami támogatások tanácsadásában.

  Mi úgy látjuk, hogy az elhúzódó helyzet kapcsán sok embernek szüksége lesz azonnali pénzügyi segítség igénybevételére.

  Látva a kialakuló helyzetet és korábbi tapasztalatainkból tanulva azt javasoljuk mindenkinek, hogy időben hozzon meg olyan döntéseket, amihez banki hitelt szeretne felvenni.

  Elolvasom

  kihez fordulhat pénzügyi kérelmével

  Kihez érdemes fordulnia pénzügyi panaszával, fogyasztói kérelmével?

  Nem tudja kihez érdemes fordulnia fogyasztói kérelmével, panaszával és jogi vita esetén? Táblázatunk segít Önnek! Elolvasom

  fizetési haladék - havi törlesztő

  Nem kell fizetni havi törlesztőrészletet?

  Az MNB 2020 március 18-án felszólította a bankokat, hogy a vállalati kölcsönök után a lakossági hitelekre is vezessen be fizetési moratóriumot (fizetési haladék). Mit is jelent pontosan a moratórium? Mit jelent az, hogy nem kell fizetni? Mi lesz később?

  Az, hogy nem kell fizetni törlesztőrészletet nem azt jelenti, hogy elengedik a tartozást, nem kell kamatot fizetni, csökkennek vagy később emelkednek a kamatok.  Elolvasom